Avhandlingar och forskning

Almgren, E. (1996). Att fostra demokrater: Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Doktorsavhandling. Acta Universitatis Upsaliensis.

Aspán, M. (2009). Delade meningar: Om värdepedagogiska invitationer för barns inflytande och inkännande. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.

Bergdahl, L. (2010). Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.

Broman, A. (2009). Att göra en demokrat?: Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. Doktorsavhandling, Karlstads universitet.

Elvstrand, H. (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. Doktorsavhandling. Linköpings universitet.

Gardelli, Viktor (2016). To Describe, Transmit, or Inquire. Ethics and technology in school. Doktorsavhandling. Luleå Tekniska Universitet.

Hartman, S., Roth, K. & Rönnström, N. (2003). John Dewey – om reflektivt lärande i skola och samhälle. Stockholm Library of Curriculum Studies, 12.

Jonsson, B. & Roth, K. (2003): Demokrati och lärande, Om valfrihet, gemenskap och överväganden i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Liljestrand, J. (2002). Klassrummet som diskussionsarena. Doktorsavhandling. Örebro Universitet.

Liljestrand, J. (2011). Demokratiskt deltagande – diskussionen som undervisning och demokrati. Stockholm: Liber.

Malmhester, B. & Ohlsson, R. (1999): Filosofi med barn. Reflektioner över ett försök på lågstadiet. Stockholm: Carlssons.

Pihlgren, A. S. (2008). Socrates in the Classroom. Rationales and Effects of Philosophizing with Children. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.

Roth, K. (2001). Democracy, Education and Citizenship. Towards a theory on the education of deliberative democratic citizens. Stockholm Institute of Educational Press.