Facklitteratur och rapporter

På svenska:

Ahlberg, A. (1986/1934): Tankelivets frigörelse. Malmö: Samhällsgemenskaps förlag AB.

Børresen, B. & Malmhester, B. (2004). Låt barnen filosofera. Det filosofiska samtalet i skolan. Stockholm: Liber.

Fröman, H., & Pihlgren, A. S. (2008): Chef/ledarhandledning på sokratisk grund, Grupphandledning inom privata och offentliga organisationer, I: STF Svensk familjeterapi, 3/2008, s. 18–23.

Haglund, L. (2001): Att tänka noga. Stockholm: Tiden.

Haglund, L. & Persson, A. (2004): Öppet sinne, stor respekt. Sverige: Rädda barnens förlag.

Pihlgren, A. S. (2010). Sokratiska samtal i undervisningen. Lund: Studentlitteratur.

Pihlgren, A. S. (2011). Svenskämnet i förändring? I Svensklärarföreningens årsskrift 2011, s. 68-81.

Pihlgren, A. S. (2012). Demokratiska arbetsformer. Värdegrundsarbetet i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Pihlgren, A. S. (2013b). Det tänkande klassrummet. Lund: Studentlitteratur.

Pihlgren, A. S. (2006): Sokratiska samtal om att vara människa. I: Familjedaghem, 1 (årgång 26), s.27–31.

Lindström, L. (2005): Sokrates och samtalskonsten, I: A. Forsell (red): Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber, s. 85–115.

Lindström, L. (2000). Sokratiska samtal och reflekterande läsning. I Svensklärarföreningens årsskrift 2000, s. 75-90.

Lindström, L. (2010). Tänka om konst lär oss konsten att tänka. I I. Eriksson, V. Lindberg, E. Österlind. (red.): Uppdrag undervisning – kunskap och lärande. Lund: Studentlitteratur, s. 85-96.

Olsson, O. (1914). Bildningssynpunkter. Stockholm: A-B Svenska Nykterhetsförlaget.

Olsson, O. (1911). Folkets bildningsarbete – erfarenheter och uppslag. Stockholm: Svenska nykterhetsförlaget.

Olsson, O. (1921). Folkbildning och självuppfostran. Stockholm: Oscar Ekelunds Boktryckeri.

Skolinspektionen (2012). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund. Rapport.

På engelska:

Lipman,M & Sharp,A-M & Oscanyan, F,S (1980): Philosophy in the Classroom. Philadelphia: Temple University Press.