Om oss

Filosofera med flera är skapat på initiativ av Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP)

SSFP sprider kunskap om, och främjar användandet av, filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av hur filosofi kan praktiseras genom dialog med människor liksom till blivande och verksamma praktiker inom filosofisk praxis. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Föreningen arbetar för att fler människor – barn, unga och vuxna – ges möjligheter att tillsammans öva sitt tänkande genom undersökande filosofiska samtal.

Är du intresserad av föreningens arbete? Läs mer på föreningens hemsida.