Integritetspolicy

Allmänt

Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna hemsida.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar de personuppgifter som respektive fält i våra kontaktformulär innehåller, i maximala fall namn och mailadress. Uppgifterna lämnas inte ut eller säljs vidare.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

All insamling av personuppgifter baseras på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

De personuppgifter vi samlar in ämnas att användas för att ta kontakt.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Om du önskar ta del av dina lagrade personuppgifter kontaktar du oss på info@filosoferamedflera.se.

Så raderar eller rättar du information

Om du önskar ta del av dina lagrade personuppgifter kontaktar du oss på info@filosoferamedflera.se.

Period som uppgifterna lagras

De personuppgifter som lagras sparar vi endast så länge de är nödvändiga och aktuella för vårt ändamål med behandlingen.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Erica Jonvallen
info@filosoferamedflera.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis
171 47 Solna
Stockholms län

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.