Övriga länkar

Filosofilärarnas förening Sophia
Information och tips om filosofiundervisning, kurser för filosofilärare och information i stort. (I Sverige)

Hemsida till filosofi-olympiaden för gymnasieungdomar
Här finns information om den årliga filosofiolympiaden som funnits sedan 1993 där gymnasieungdomar från olika länder tävlar i filosofi.

Philosophy Foundation
UK foundation – här hittar du kurser och information om hur man kan bedriva undersökande samtal i skolan och på andra platser i samhället. Exempel och filmer.

SAPERE
Philosophy For Children (P4C). Material och kurser för lärare i att filosofera med barn. Stöttar barn med särskilda svårigheter att bli “life long learners”. Här finns exempel på samtal.

SOPHIA
Europeisk stiftelse för att utveckla filosoferandet med barn. På hemsidan finns det bland annat artiklar om samtalsmetoder, diskussionsforum och bloggar.