Samtalsmallar

Här finns mallar som kan användas när du planerar dina samtal. Det finns mallar för filosofiska och sokratiska samtal, för filosofiska caféer mm.

Kan någon annan ha användning av en planering du gjort? Vill du dela med dig? Skicka till: skola@filosofiskpraxis.se.

Sokratiska samtal

Enas om ett gruppmål om vad deltagarna ska tänka på i samtalsprocesen, exempelvis att fråga varandra frågor, granska uttalanden kritiskt, bygga vidare på andras utsagor osv.