Skolverket

Skolverkets lärportal finns texter och filmer om undersökande samtal. Materialet är framtaget för lärares kollegiala lärare och innehåller både texter och filmer.

För arbete med skolans värdegrund finns t ex modulen Delaktighet och inflytande med en del som just handlar om undersökande- och sokratiska samtal. Delen heter Samtal för ökad elevdelaktighet.

Inom Läslyftet finns moduler med delar som också lyfter undersökande samtal. Modulen Samtal om text vänder sig till alla lärare i grundskolan (men kan vara användbar på gymnasiet också) och här hittar du delen Eftertänksam dialog.

Läslyftet har också en modul för förskolan som heter Läsa och berätta. Här finns en del som heter Samtala om texter.


Här kan du se filmen Filosofiska samtal – undersöka tillsammans (2014) där förskollärare och lärare från grundskolan berättar om erfarenheter av att arbeta med filosofiska samtal.


Tryckt material

Stödmaterialet Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (2011) beskriver också filosofiska, sokratiska och deliberativa samtal.